Používání stánek

Copyright a právní podmínky používání stránek

Použití dokumentů
Souhlas s používáním jakýchkoliv textových informací, případně kompletních dokumentů (projektová dokumentace, případové studie, tiskové zprávy a další textové informace) z tohoto virtuálního www serveru (dále označovaný jen jako "server, web, www stránky") uděluje PAVEL KOTLÁŘ, VELKOOBCHOD PAPÍREM A KANCELÁŘSKÝMI POTŘEBAMI (dále jen PAVEL KOTLÁŘ) pouze za předpokladu, že:

 

na veškerých použitých kopiích bude uvedeno níže uvedené prohlášení o ochraně autorských práv a o tomto souhlase
dokumenty z tohoto webu budou použity pouze pro informační a nekomerční účely, dokumenty lze použít případně pro osobní účely
dokumenty nebudou kopírovány ani umístěny na žádný jiný server nebo počítač připojený do sítě Internet nebo do firemní počítačové sítě
dokumenty z tohoto webu nebudou převedeny na jiná volně šiřitelná media a nebudou zveřejněny v žádných jiných "klasických" médiích
v dokumentech nebudou provedeny žádné změny a úpravy
použití informací a dokumentů za jakýmkoliv neoprávněným účelem je ze zákona výslovně zakázáno, takové jednání může mít za následek závažné občanskoprávní a trestněprávní postihy, pachatelé budou stíháni v maximálním možném rozsahu

Výše uvedené dokumenty a podmínky nezahrnují grafický design nebo rozvržení těchto webových stránek. Prvky této webové prezentace jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek ani jako části. Žádné logotypy, grafické a zvukové soubory ani obrazové prvky z této www prezentace nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu společnosti PAVEL KOTLÁŘ


Rozsah odpovědnosti
Přestože je základní snahou společnosti PAVEL KOTLÁŘ zveřejňovat na těchto webových stránkách vždy přesné a aktuální informace, neposkytuje PAVEL KOTLÁŘ žádné záruky týkající se jejich aktuálnosti. PAVEL KOTLÁŘ nenese žádnou odpovědnost vůči klientovi či návštěvníkovi stránek za jakékoliv překlepy, gramatické chyby nebo jiná opomenutí v obsahu této stránky.


Omezení odpovědnosti
PAVEL KOTLÁŘ a/nebo její jednotliví dodavatelé nezaručují vhodnost informací obsažených na těchto www stránkách a v dokumentech či souvisejících grafických zobrazeních a/anebo softwaru publikovaném na webu na jakýkoliv účel. Všechny takové dokumenty a související grafické zobrazení jsou poskytovány jak stojí a leží bez jakékoliv záruky a mohou být bez upozornění změněny. Jakékoliv riziko spojené s jejich používáním nese příjemce. V žádném případě PAVEL KOTLÁŘ a/nebo jeho jednotliví dodavatelé nejsou odpovědni za škody ani za jejich náhrady a to ani v případě, že PAVEL KOTLÁŘ byl informovaný o možnosti jejich vzniku.

Software
Jakýkoliv software, který je k dispozici ke stažení z webu je autorským dílem společnosti PAVEL KOTLÁŘ a/nebo jejích dodavatelů. Použití softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy pro koncové uživatele, pokud taková existuje, která je připojená k softwaru nebo je jeho součástí (dále označovaná jen jako "Licenční smlouva"). Koncový uživatel nebude moci nainstalovat software, ke kterému je připojena Licenční smlouva nebo je jeho součástí, bez toho, aby nejprve souhlasil s jejími smluvními podmínkami.

Ochranné známky
PAVEL KOTLÁŘ a/nebo zde uvedené názvy produktů a společností mohou být nebo jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Odkazy na stránky třetích stran
Společnost PAVEL KOTLÁŘ přiměřeně prohlíží odkazované stránky, v žádném rozsahu ale neodpovídá za obsah těchto stránek třetích subjektů nebo jakéhokoliv odkazu uvedeného na takových stránkách. Společnost PAVEL KOTLÁŘ vám umožňuje propojení se stránkami třetích subjektů pouze pro vaše pohodlí. Zařazení takového odkazu neznamená souhlas společnosti PAVEL KOTLÁŘ s obsahem této stránky.

Propagační a časově omezené akce, akční ceny
Všechny časově omezené akce jsou podmíněné naší aktuální poptávkou či nabídkou. PAVEL KOTLÁŘ si vyhrazuje právo jakékoliv změny, úpravy nebo zrušení takových akcí kdykoliv a bez předchozího upozornění.


PAVEL KOTLÁŘ, VELKOOBCHOD PAPÍREM A KANCELÁŘSKÝMI POTŘEBAMI